N.L. Høyen Medaljen 2004

Arkitekt
Malene Hauxner


Da Malene Hauxners doktorafhandling “Fantasiens Have” udkom i 1995, var der på mange måder tale om en boomerang af refleksion. I bogen beskrives og belyses den moderne danske havekunst og landskabsarkitektur i første halvdel af det 20. århundrede. Med særlig vægt på havekunstneren G. N. Brandt. Det kom bag på mange, hvor rig perioden var for både dansk og europæisk havekunst. Hvor veludviklet og nuanceret. Malene Hauxners bedrift er, at hun hentede denne historie frem og satte den i europæisk perspektiv.

I 2003 kom så den næste bog i rækken: “Med himlen som loft. Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970”. Titlen er dobbelttydig og dækker på den ene side periodens ambitiøse arkitektoniske forsøg på at etablere flydende rum mellem indre og ydre lokaliteter. Samtidig er titlen en præcis karakteristik af periodens udvikling, hvor grænserne for havekunst ændres fra naturbaseret materialebehandling til arkitekturbåret konceptudvikling.
Malene Hauxner er selv landskabsarkitekt, det mærker man i forventningerne til arkitekterne og landskabsarkitekturen. I beskrivelsen af de forskellige værker og i respekten for værkerne og professionen.

Malene Hauxner tilhører en europæisk-amerikansk forskningstradition hvor pointen med hybriden er, at forskningen både skal verificeres og formidles. Begge bøger er således væsentlige kilder til forståelsen af den moderne danske havekunst og landskabsarkitektur.

For sin væsentlige bidrag til formidlingen af have- og landskabsarkitekturens historie udmærkes Malene Hauxner med N.L. Høyen Medaljen.