C.F. Hansen Medaillen 2000

Arkitekt
Knud Munk


Knud Munk har – især gennem mange vundne konkurrencer – udført storslåede projekter og fremragende bygværker. Planetariet ved Sct. Jørgens Sø, bygninger på Statens Seruminstitut, tilbygning til Gladsakse Rådhus, Grieghallen i Bergen og Amtsgården i Roskilde.

Knud Munks hovedværker er ikke ganske nye, men som tiden er gået, står de med fornyet kunstnerisk kraft som værker for eftertiden, der vidner om klar metode og konsekvens.

Det kendetegner Knud Munks arbejder, at de opstår ved viljen til at skabe en stærk struktur, der kan danne grundlag for den rette placering af de komplekse elementer, der i et hierarki tilsammen danner et bygværk.

I meget sammensatte bygningsprogrammer skabes en forbilledlig overens-stemmelse mellem enkel form og klar funktion. Alle skalatrin og alle enkeltelementer form gives som led i helheden og for at tjene denne. I et kompromisløst arkitektonisk udtryk omsættes form og funktion til billede og rum af storhed og tidløs skønhed.

For sit arbejde hædres Knud Munk med C.F. Hansen Medaillen.