N.L. Høyen Medaljen 2011

Kunsthistoriker
Mikkel Bogh


Skarpe, indsigtsfulde, videnstunge og poetiske tekster.
Kunsthistoriker, forsker, kunstkritiker, underviser, kurator, rektor Mikkel Bogh har siden slutningen af 80erne beriget landet med videnskabelige artikler, katalogtekster og bøger om ny og ældre, såvel national som international kunst og kulturhistorie samt kunstteoretiske emner.

Mikkel Bogh er bl.a. medforfatter til Ny Dansk Kunsthistorie og Dansk Skulptur i 125 år, og forfatter til bøger om Bertel Thorvaldsen og Kirsten Ortwed for blot at nævne et par. Publikationslisten er omfattende.

Det handler om kunst, og det handler om forholdet mellem tekst og billede. Med intellektets skarphed, sprogligt gehør og musisk sindelag får både det svære, det svært tilgængelige, det ordløse og det åbenlyse – sprog.

For sin eminente evne til at folde værker ud, berige os med sprog, indsigt og viden hædres Mikkel Bogh med N. L. Høyen Medaljen.