Eckersberg Medaillen 2001

Billedhugger
Anita Jørgensen


Billedhuggeren Anita Jørgensens arbejdsområde indvæver bundne og frie kunstarter: kunsthåndværket, arkitekturen og billedhuggerkunsten.

Det er et krævende krydsfelt udøveren her bevæger sig ud i. En balanceakt imellem dybt forskelligartede parametre, der søges transformeret til et samlende udsagn.

Ser man ud over Anita Jørgensens produktion, står det klart, at der til stadighed foregår en skærpelse af en personligt funderet og selvstændiggjort værksverden.

En kontinuerlig søgen mod stringente rum tegner sine konturer, og kaster tilskueren ud i anskuelsessituationer, der feberagtigt konvulserer imellem nydelseshærgen og maskinel kølighed – imellem krystallinsk nistren og dump brutalitet.

Henover disse teknologisk kælne og inklinerende gestalter afgives dufte fra nye landskaber eller forsøgsområder.

Et intuitivt kvindeligt filter kaster et formildende skær over værkernes rikochettering imellem arkitekturfragmentariske ekkoer, forføriske anelsessammenstød, dødsrutchen og skæve flige af nips.

For denne utrættelige udforskning af nyt kunstnerisk domæne udmærkes Anita Jørgensen med Eckersberg Medaillen.