Franciska Clausen Medaljen 2020

Arkitekter – JAJA Architects
Jan Tanaka, Jakob Steen Christensen og Kathrin Susanna Gimmel


Parkeringshuse er, indtil videre, et nødvendigt onde i vores byer; et ofte malplaceret infrastrukturelt element i det samlede bybilledes facader og kantzoner. Men på et nyt p-hus i den københavnske Ørestad er det lykkedes arkitekterne fra JAJA Architects, gennem en smuk bearbejdning af facaderne, at komme med et overbevisende bud på, hvordan dette kan gøres anderledes.

Facadernes patchworkfelter af strækmetal og murede dele varierer i skala. De øverste dele forbliver i bybilledets og p-husets store skala med det rustne metal i store felter indrammet af smalle teglbånd. Men hvor facaderne møder gadens rum og liv, bliver skalaen menneskelig og oplevelsesrig med små nicher, detaljeret murværk og facadebeplantning, så der skabes en kantzone, der på trods af den lukkede facade bliver en daglig glæde at passere.

P-huset på Ejler Billes Allé er således et bevis på, at en arkitektonisk behandling af infrastrukturelle anlæg kan være med til at bidrage positivt til en skønnere hverdag for os alle. Og for dette tildeles Jan Tanaka, Jakob Steen Christensen og Kathrin Susanna Gimmel Franciska Clausen Medaljen i 2020.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen