Eckersberg Medaillen 2020

Billedkunstner
Camilla Berner


Camilla Berners stedspecifikke værker kredser ofte om naturen. Igennem performative greb og installatoriske interventioner kategoriserer, dokumenterer og navngiver hun det fundne materiale og konkretiserer og anskueliggør dermed en viden om et sted, som ikke umiddelbart er tilgængelig eller tydelig. I hendes hænder bliver det selvgroede til en have, det undselige ukrudt hævet frem i skønne buketter og invasive arter brugt til at kaste lys over en lokal landskabshistorie. Med skånsomme og underspillede greb bliver det til klare og indlysende værker, der vokser frem af det, hun finder på stedet.

Oversete Nyheder. En ugentligt publiceret avis med registreringer og observationer inde fra det midlertidigt aflukkede haveanlæg Krinsen i 2014. Brunkulseventyret. Buketter fra det tidligere mineområde ved Søby udstillet i pokaler, der oprindeligt var givet som belønninger til landmænd for at dyrke den tørre hede i Søby. Under Plov. Ligger Land. Under Himmel. Pavilloner bygget af de invasive planter fra området omkring museet, hvor de var udstillet.

Omsorgen for det oversete, det forsømte og forhadte udfolder hun i værker, der på enkel og indlysende vis gør os opmærksomme på vores konventionelle opfattelse af naturen og retter dermed et subtilt politisk blik på os selv. Camilla Berner spejler den konflikt, vi befinder os i i forhold til naturen.

Med arkæologisk omhyggelighed og en fintfølende fornemmelse for naturens skrøbelige mangfoldighed investerer Camilla Berner vedholdende sig selv og insisterer på vores jordforbindelse og en ydmyghed for skaberværket.

For sin pionérånd og ihærdige evne til at fremelske og skabe nyt liv til det oversete modtager Camilla Berner Eckerberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen