N.L. Høyen Medaljen 2022

Arkitekt
Anna Mette Exner


Det ligger måske i sagens natur, at formidling af arkitektur ofte er tilbøjelig til at beskrive et værk som noget, der står fast og er veldefineret. Men i virkeligheden er arkitekturen altid i bevægelse. Der er ikke et øjeblik, hvor bygninger står afklarede og rene, uden at påvirke eller påvirkes. Når bygninger tages i brug, begynder der at ske forandringer, og der kommer flere og flere gennem tiden, gennem årtier og måske århundreder. Det er en god ting. Men netop denne egenskab ved bygningskunsten kan være svær at formidle.

I sit arbejde med og i Gellerupplanen har Anna Mette Exner arbejdet som arkitekt og arkitekturformidler på mange måder, fra den faglige analyse til den folkelige fortælling. Og så har hun sat sig selv og sin tegnestue i spil ved at flytte ind i Kollektivhuset, sammen med andre kreative virksomheder. Gennem sine handlinger fortæller Anna Mette Exner om den levende bygningskunst, der kan rumme vores foranderlige liv gennem tiden.

Ved selv at være tilstede og arbejde i Gellerupplanen har Anna Mette Exner formået at formidle arkitekturen på en måde, der har skabt reel forandring, ikke bare i Aarhus, men i hele Danmark.
For 15 år siden var der bred enighed om, at den bedste løsning på sociale problemer var sanering, også selvom man erstattede gode boliger med dårlige. I dag er der slået sprækker i den forståelse. Og gennem sprækkerne kommer lyset frem.

For denne enestående indsats tildeles Anna Mette Exner N.L. Høyen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen