Eckersberg Medaillen 2001

Arkitekt
Ole Helweg


Ole Helweg har et omfattende virke i arkitekturen bag sig. I historisk perspektiv må man undre sig over, at hans arbejder ikke er blevet udmærket tidligere på denne måde.

Med egen tegnestue allerede som 27-årig har Ole Helweg påtaget sig ikke alene en mangfoldighed af opgavetyper fra regionplaner til design af havkrydsere, men også beriget os med organisatoriske internationale initiativer og vittige og meget velskrevne erindringer om et eventyrligt liv, hvor der også var plads til deltagelse i den faglige debat.

Både i sit bolig- og hotelbyggeri – med eksemplerne Skoleparken i Holte og Hotel Laponia i Lapland (begge udført i samarbejde med arkitekten Børge Glahn) – viser Ole Helweg sin evne til at foregribe udviklingen. Det sker i klart disponerede bygningslegemer præcist komponerede om livsformer, hvor det moderne menneskes behov tilgodeses mere nuanceret, end det ellers var tilfældet.

I Skoleparken har hver familie nok sit helt private revir, men også part i fælles formidlende arealer, der knytter flere enkeltboliger uformelt sammen. Ramme og rum skabes til et samvær, som man først langt senere indså ønsket om i forbindelse med enfamiliehuse.

I hotellet, den specielle situation med ferie langt ude i en vældig natur og samtidig selskabelig omgang på højere restaurationsniveau, udmøntes indsigten i store rumlige forløb og små betænksomme, praktiske detaljer.

For denne evne til at skabe bygninger om naturligt liv – ukonventionelt, men talentfuldt formet – udmærkes Ole Helweg med Eckersberg Medallien.