Akademiraadet

Akademiet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter. Akademiets arbejde udøves gennem Akademiraadet.

Akademiraadet ønsker at skabe let tilgang til information om rådets og udvalgenes arbejde. Her på siden kan du bl.a. læse om de sager, som rådet er involveret i, om Akademiets opbygning, om legater og finde publikationer udgivet af Akademiraadet og rådets udvalg.


Se medaljemodtagerne 2020 og læs samtaler med medaljemodtagerne her

Læs Akademiraadets tyve anbefalinger til et skønnere Danmark

Læs Akademiraadets udtalelser i en lang række sager

Se også for yderligere information Akademiets beretninger

 

 

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst er 1. marts 2022 udkommet med bogen Kirkens Rum.

Læs bogen her.