Eckersberg Medaillen 2024

Billedkunstner
Kirsten Christensen

Det er ikke så ofte, at skattelovgivning indgår som et centralt element og motiv i kunstværker. Og da slet ikke, når der er tale om relieffer skabt af stentøj. Men det virker helt naturligt og relevant, at noget så tilsyneladende privat og alment optræder i Kirsten Christensens værker.

Gennem det meste af sin lange kunstneriske praksis har Kirsten Christensen taget udgangspunkt i de helt nære oplevelser og problemer. Mange af hendes værker kredser om basale almenmenneskelige spørgsmål om identitet, fødsel, barndom, pubertet, køn, seksualitet, sygdom, al­derdom og død. Eksistentielle, men samtidig også politiske spørgsmål, fordi det personlige ikke kun er en privat sag, men også altid er indlejret i og sammenflettet med det strukturelle.

Dynamikken i Kirsten Christensens kunst ligger i modsætningerne. Hendes oeuvre består af en lang række stærke billeder af situationer, hvor menneske og system støder sammen. Hvor kunstneren Kirsten Christensen støder sammen med skattesystemet, hvor moderrollen slår sig på køns- og samfundsnormerne, eller patienten på velfærdsinstitutionerne.

Det kræver stort personligt mod at vise andre sin sårbarhed. Kirsten Christensens kunstneriske styrke ligger i modet til at tage sårbarheden på sig og evnen til at give den en stoflig og poetisk form, som gør den nærværende, vedkommende og inspirerende for os andre.

For sit menneskelige mod og store kunstneriske styrke tildeles Kirsten Christensen Eckersberg Medaillen i 2024.