C.F. Hansen Medaillen 2024

Landskabsarkitekt
Marianne Levinsen

Der findes en moderne tradition inden for landskabskunsten, der i høj grad har sit udgangspunkt i det tyvende århundredes billedkunst såvel som i den traditionelle havekunsts historie. Man finder spor af det tidlige abstrakte maleri i landskabsplaners punkter, linjer og flader, af Dada-bevægelsen i relationerne til det givne og det fundne på stedet, og naturligvis af Land Art i de store perspektiver og relationen til såvel himmel som tyngdekraft.

Det er i denne sammenhæng, man skal forstå Marianne Levinsens arbejder, der ofte tager udgangspunkt i en præcis og spændstig komposition af former.

Men Marianne Levinsens arbejder er dog ikke abstrakte formøvelser. Kompositionerne forløses i en rigdom af stoflighed, af både belægninger og planter, der forandres gennem årstidernes skiften, og ofte dufter og rasler og drypper i en stadig bevægelse.

Et landskab med træer, hække og buske vil se meget anderledes ud, 30 år efter det er skabt.

Marianne Levinsen forstår dette og arbejder med forandringen fremfor mod den. Netop derfor forstår hun og hendes team at arbejde med de forandringer, vi skal håndtere i et klima med havstigninger, skybrud og oversvømmelser. Vandet ledes følsomt ad veje, der gør landskabet tilgængeligt for mennesker, men så det stadig lever og indgår i den sanselige oplevelse af stedet.

Værkerne spænder fra intime, intense rum, som det i Vadehavscentrets gård, til store greb i byen som CBS Campusplan på Frederiksberg. Det er ikke overraskende, at samarbejdet med Anders Krüger om Terra Incognita i Trondheim, til minde om ofrene for terrorangrebet på Utøya, står stærkt og poetisk, uden at behøve forklaring.

For et omfattende værk af væsentlig betydning i dansk landskabskunst tildeles Marianne Levinsen C.F. Hansen Medaillen i 2024.