Thorvald Bindesbøll Medaljen 2002

Kobbertrykker
Niels Borch Jensen


“For mit arbejde har den vigtigste regel været altid at huske, at kobbertrykket grundlæggende er en meget simpel teknik, hvor raffineret den end kan bruges, og dens berettigelse i en tid med mange både hurtigere og billigere trykketeknikker netop er, at den er så simpel, at den giver kunstneren mulighed for at påvirke alle stadier af processen og opnå udtryk der er helt specifikke for hans eller hendes værk”.

Ordene er Niels Borchs. Han er kobbertrykker. Han er håndværker. Og han er en formidabel samarbejdspartner for en lang række kunstnere, der siden 1979 har brugt hans værksted. Dette værksted, som han har etableret både i København og Berlin, har samlet de bedste kunstnere fra hele den moderne verden.

Som kobbertrykker og udgiver af grafik har hans bestræbelse med dette (600 år) gamle fag lige fra begyndelsen været, at skabe betingelse for at billedet – det vil sige kunstværket på tværs af alle vor tids stilarter – så klart og enkelt og direkte vil kunne bringe store idéer og oplevelser fra ét menneske til andre.


For sin evne til at udvikle og beherske kobbertrykkets mange tekniske og æstetiske effekter, og for i en menneskealder at have administreret et inspirerende værkstedsmiljø, udmærkes han med Bindesbøll Medaljen.