Eckersberg Medaillen 2001

Arkitekt
Kim Utzon


Dansk arkitektur er i disse år inde i en fase, hvor man rent kvantitativt sjældent har set noget ligende. Aldrig har så mange arkitekter været i arbejde.

Måske ikke mindst derfor kan man undre sig over, at der kun sjældent opleves egentlig fornyende eller eksperimenterende arkitektur. Det er som om man har fundet sig tilrette i en velopdragen, velproportioneret ’main-stream’ arkitektur i form af ”æsker” med gipsvægge, glasfacader og flade tage, hvor fornyelsen viser sig i form af et par skråtstillede vægstumper, som kun med hiv og sving bliver stående.

Tidligere tiders forbilledlige arkitektur, hvor strukturen i huset – i form af fx den bærende konstruktion – giver anledning til en særlig æstetisk behandling, ses sjældent i disse år, og vor tids store udfordringer i relation til en industrialiseret byggeskik, er også kun sporadisk taget op.

Arkitekten Kim Utzon står et andet sted. Med tydelige spor fra faderens enestående produktion arbejdes inspireret videre, i forsøget på at gøre huse til andet end rum og facader.

I Paustianhuset, som er en udstilling for møbler, kan bygningen i al sin enkelthed beskrives som en sammenføjning af synlige standardkonstruktions-komponenter, men kompositionen, husets snit og den konstruktive bearbejdning og detaljering  er besjælet med en simpel logik af stor skønhedsværdi.

I nabohuset, for Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service fortsættes disse bestræbelser, men her i et celleopdelt kontorhus med et indre panoptikonrum. Også her giver den enkle modulfaste anvendelse af de konstruktive elementer hvert enkelt arbejdsrum og bygningens hele en sjælden kraft, stærkt understreget af en minimalistisk behandling af overflader og detaljer.

I samme ånd fremstår på havnekajen i Helsingborg en ny stor konstruktion til et kommende museum – for tiden som byggeplads, men alligevel opfattelig som arkitektur, fordi selve byggeprocessen dybest set afspejler sig i hele den arkitektoniske formidling. For denne evne til begavet at fortsætte ad en vej, som nok startede hjemmefra, men som har fået nye, interessante sving, udmærkes Kim Utzon med Eckersberg Medaillen.