Eckersberg Medaillen 2000

Billedkunstner
Mogens Otto Nielsen


Hvad er vigtigst processen eller produktet ?

Mogens Otto Nielsens værk befinder sig på stadig rejse.

En  antiautoritær, antikunst-bevægelse er strømmet fra det Nordjyske ud over verden siden 60’erne, i en tradition, der uden copyright uddeler gavmildt og poetisk .

I Mogens Otto Nielsens mangeårige deltagelse i det internationale MAIL ART projekt, har hans kunstneriske udsagn fundet rum og form i et værk, hvor formuleringens hjertelige lethed, og forestillingen om dialogen med modtageren, er altafgørende.

Tusinder af påtrykte, tegnede, stemplede, bemalede, opklistrede, tilklistrede udsagn og partiturer blev i sin tid samlet i en papkasse, der ”for længe siden er fyldt op – og flydt helt over”.

Siden er materialet samlet i bind, indkapslet i gummibånd, puttet i æsker.

En mangefold objekter, der også kan smelte, sprænge, brænde, sendes, forvandles – og forvandler.

Mogens Otto Nielsen har meddelt sine tanker, og handlet på og med ethvert tilgængeligt stykke materiale i processuelle forløb, hvor den indholdsmæssige erkendelse fremstår som vigtigere end værkets fysiske fremtræden og overlevelsesevne.

Igennem 90’erne har Mogens Otto Nielsens omfattende produktion bredt sig ud til stor undren og skønhed.

Atmosphere Controlled. MADE IN DK. En META-NETWORKER IN SPIRIT. Mogens Otto Nielsens konsekvens og originalitet udmærkes nu i et uforgængeligt materiale med Eckersberg Medaillen.