Eckersberg Medaillen 2003

Billedkunstner
Mogens Gissel


Mogens Gissel har en særlig fornemmelse for maleri. Med håndelag og indføling har han været i stand til at omfatte og beskrive det flygtige, begrebet tid og tidens mest fremtrædende egenskab: Omskifteligheden – i sit værk.

Omskiftelighed er jo selve dét, at tiden går. Slet og ret. Lettere at fange i vor tid på et filmlærred – som han også først prøvede den af med tegnefilmene i tresserne. Malerens lærred er refleksivt – ikke fremadskridende som film og tidens gang. Selv hans mest spontane billede, det letteste anstrøg, den tyndeste farvetone, vil på lærredet altid vise tilbage til noget: Til et motiv, til et påskud som er at lade sig bevæge ved den knaphed, der karakteriserer de steder, hvor naturen skifter fra land til vand, fra land til by, mellem himmel og jord, fra dag til nat, mellem godt og ondt – hvor som helst hvor verden bevæger sig og skifter ansigt. Hvor man må være opmærksom og hurtig, for at få det hele med. Stående med sit staffeli på en position i samfundets margin – hvorfra der i øvrigt altid er et godt overblik, den bedste udsigt, selvom der kan være koldt.

Men det er som om denne modsætning mellem det ideelle og trivielle er det egentlige motiv i al kunst, der handler om verden. Det er for at ha’ kastet sig ud i det arbejde, at Mogens Gissel udmærkes med Eckersberg Medaillen.