N.L. Høyen Medaljen 2007

Billedkunstner
Jesper Fabricius


Jesper Fabricius er blandt meget andet billedkunstner, filminstruktør og redaktør. Han har med sit forlag Space Poetry stædigt leveret en interessant og uprætentiøs platform for den nye kunst. Således har Jesper Fabricius’ arbejde været en vigtig øjenåbner for diversiteten i den danske kunst i en tid, hvor den eksperimenterende og nyere kunst har stået uden væsentlig formidling.

Space Poetry kan således betragtes som et arkiv over, hvad der rører sig inden for den danske kunsts eksperimenterende cirkler, ligesom Jesper Fabricius’ egne udgivelser står som enestående kunstneriske udsagn.

Siden 1980 har Jesper Fabricius, sammen med nære medarbejdere, udgivet kunsttidsskriftet Pist Protta, der igennem alle årene har formidlet nutidskunsten med dens skæve vinkler, specielle humor og poetiske hjørner og altid i en unik grafisk udlægning i et forsøg på at skabe et rum for kunstudstilling, hvor mediet og modtagesituationen er anderledes.

For dette udmærkes Jesper Fabricius med N.L. Høyen Medaljen.