Eckersberg Medaillen 2020

Arkitekt
Mads Mandrup


I vor tid er monumenterne sjældent katedraler eller paladser. De store velfærdsbygninger er meget store, komplekse maskiner, ofte fyldt med kostbar teknologi, og altid bygget til bygherrer og brugere med store og modstridende krav.
At opnå et højt kunstnerisk niveau i disse bygningsanlæg kræver særlige evner. Man kan sammenligne arkitekten med en kaptajn, der sejler i høj sø, hvor det klare mål er kvalitet, men hvor bølgerne er store og nogle gange går på tværs. Sådan en kaptajn er ikke alene om at sejle skibet. Hele besætningen bidrager naturligvis med deres særlige kompetencer. Men det er kaptajnens lederskab, der sikrer, at skibet kommer i havn.
Mads Mandrup er en sådan kaptajn. En arkitekt, der virker kunstnerisk gennem sikker ledelse, ved at holde kursen uanset hvilke hindringer, der måtte komme.
Som fornemme eksempler på Mads Mandrups evne til at fastholde den kunstneriske kvalitet kan nævnes Värtaterminalen i Stockholm, der med forbløffende lethed integrerer passagernes bevægelser, landskab, energi og konstruktion. Campus Kollegiet, der fremstår skulpturelt dristigt i landskabet og følsomt detaljeret tæt på, med en organisation, der understøtter de studerendes fællesskab og gode liv.
Endelig bør Mærsk Tårnet på Nørrebro i København fremhæves som et mesterstykke, hvor det komplekse program opleves som et logisk hele, forløst med smukke materialer og i sammenhæng med den omgivende by.

For sin evne til at lede lange og komplicerede processer frem til resultater af høj kunstnerisk kvalitet tilkendes Mads Mandrup Eckersberg Medaillen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen