N.L. Høyen Medaljen 2014

Kunsthistoriker
Hanne Raabyemagle


Kunsthistorikeren Hanne Raabyemagle har siden 1988 drevet konsulentvirksomhed med speciale i bygningshistoriske undersøgelser ved gennemgribende restaureringsprojekter og skrevet bøger om væsentlige fredede bygninger – fra Amalienborg, Fredensborg Slot og Marienlyst Slot til Den Røde Bygning, C.F. Hansens huse i Altona og Brede Hovedbygning.

Hanne Raabyemagle har bl.a. som medlem af Europa Nostra gennem mere end 20 år, som redaktør af Architectura og som medforfatter og medarrangør af en lang række bøger og udstillinger, ihærdigt arbejdet for bevarelsen og udbredelsen af 17- og 1800-tallets danske arkitektur.

Blandt Hanne Raabyemagles hovedværker er hendes indsigtsfulde bistand til restaureringen af Chr. VII’s Palæ, Amalienborg samt det store 2-binds værk om samme og den omfattende bog om Nicolai Eigtved fra 2006.

Hanne Raabyemagle har en formidabel evne til – med sit store personlige engagement – at forklare sammenhænge mellem kulturhistoriske forudsætninger, håndværksmæssige traditioner og kunstneriske budskaber, og gøre dem nærværende i de enkelte værker.

For sin indsigtsfulde og grundige levendegørelse og formidling af barokkens, rokokoens og nyklassicismens arkitektur og arkitekten Nicolai Eigtveds betydning hædres Hanne Raabyemagle med N.L. Høyen Medaljen.