Thorvald Bindesbøll Medaljen 2008

Arkitekt
Astrid Krogh


Astrid Krogh arbejder med lys og med at indskrive det traditionelle kunsthåndværks tekstiler og mønstre i en komplet ny horisont. Kunsthåndværkets og tekstildesignets traditionelle og industrielle metoder, bearbejdes på ny. Før sete, andetsteds og anderledes brugte materialer og motiver, kombineres med nye teknologier i en sammenstilling, der giver magiske møder. Ved at forene traditionelt overdrev med hypermodernitet og neon blandes nye og gamle mønstre, nye og gamle materialer, så man møder stofvævninger med fiberoptik i lysende og anderledes formater. Det møde kan man se i det to-en-halv gange syv-en-halv meter store lys-tapet “Polytichs” fra 2003, der hænger på Christiansborg.

Astrid Krogh har udviklet et formsprog og en ekstra dimension til den sammenhæng, hun arbejder i, hvori det nye ses gennem det genkendelige, og det genkendelige ses på ny.

Astrid Kroghs tekstiler er mønsterfortællinger, hvor både dagslys og neonlys foldes ind og ud i en berigende kompleks og forunderlig tilstand.

For dette arbejde hædres Astrid Krogh med Thorvald Bindesbøll Medaljen.