Eckersberg Medaillen 2005

Billedhugger
Jørgen Michaelsen


Jørgen Michaelsen er en unik figur i dansk kunst, en konceptkunstner, der af mange regnes for utilgængelig og hermetisk, men som de senere år har opnået et gennembrud til et større publikum med nogle bemærkelsesværdige udstillinger i Nikolaj og på Overgaden.

Krop, politik og sprog er de gennemgående elementer i Jørgen Michaelsens arbejder, hvor betydninger genereres og forskydes, ofte i parodierende og absurde sammensætninger, der ikke altid lader sig begribe. Hvilken anden kunstner er i stand til at sammenfatte så umage temaer som biologien, reformationen og Julius Bomholt.

Jørgen Michaelsen kan gøre det i et syntetisk skred af systemer og betydninger med en lang række værker, der spænder over installation, video, lyd, maleri, tegning og en omfattende tekstproduktion. For Jørgen Michaelsen er samtidig en konceptkunstner, der med stor beherskelse udviser glæde ved formen og den æstetiske iscenesættelse, når han skaber sine komplekse udstillingsuniverser båret af en næsten foruroligende manisk produktivitet.

For sin særegne og omfattende værkproduktion udmærkes Jørgen Michaelsen med Eckersberg Medaillen.