Thorvaldsen Medaillen 2006

Maler
Jørgen Rømer


Jørgen Rømer startede som grafiker ? altid eksperimenterende med en næsten alkymistisk måde at arbejde med syren på. Der blev ætset, skrabet og afdækket, lange processer kunne spores i trykket, en rig kolorit med utallige gradueringer i det sort/hvide blev resultatet.

Senere gik han over til at arbejde med tegning og akvarel. Original, stilfærdig og lavmælt arbejder han med stor følsomhed, aldrig overfladisk eller påvirket af tidens mode.

Det er dramatiske arbejder, der blander psykiske improvisationer med mere eller mindre tydelige motivtilskyndelser, billeder hvis kunstneriske virkningskraft står i grel modsætning til deres ydre uanselighed, men med stor stoflighed og forfinet behandling af de billedkunstneriske udtryksmidler.

Han trænger ind, hvor man fornemmer kunstens inderste væsen, hvert billede har sin historie, de er koncentrerede og indtrængende, en måde at overleve på.

Jørgen Rømers kunst kan være sort og opmuntrende på samme tid, en mørk stemning af forgængelighed kan slå over i humor og ironi. Udgangspunktet er som regel noget set, marsklandskabet, en konkylie, et kranie, små detaljer af større helheder, det er ikke en afbildning af virkeligheden, men en søgen bag om tingenes overflade, et forsøg på at fange det flygtige, sindslige dybdeboringer ud fra fragmenterede virkelighedsbilleder.

For denne helt unikke kunstneriske indsats hædres Jørgen Rømer med Thorvaldsen Medaillen.