N.L. Høyen Medaljen 2017

Kunsthistoriker
Flemming Friborg


Flemming Friborg har i sin tid som direktør for Ny Carlsberg Glyptotek stået i spidsen for en lang række fremragende udstillinger af international kvalitet og format. Hermed har han styrket Ny Carlsberg Glyptoteks position som et kulturelt fyrtårn i særklasse.

Specielt for Glyptoteket er, at det rummer og viser kunst og kultur helt tilbage fra antikken og frem til nutidskunsten. Dette vide spænd har Friborg og hans medarbejdere forstået at samle i udstillinger, der altid virker aktuelle, vedkommende og seriøst gennemarbejdede. Glyptotekets egne rige samlinger træder i karakter, når de ses i sammenhæng med fx helt nye videoværker eller en udstilling med Man Rays fotos og objekter.

Der hviler en ganske særlig ånd over Glyptoteket og det er ikke kun i den evigt grønne vinterhave, at man falder til ro. Der er nemlig plads til fordybelse og kontemplation i kunsten i hele bygningen. Her bliver kunsten taget alvorligt som forsknings- og erkendelsesrum.
For denne væsentlige indsats hædres Flemming Friborg i dag med N.L. Høyen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen