Thorvaldsen Medaillen 2004

Maler
Troels Wörsel


Troels Wörsels værker udspringer af en usædvanlig stærk interesse og fornemmelse for det sproglige i maleriet.

Af instinkt eller tilbøjelighed fravalgte Troels Wörsel allerede fra starten den ekspressionistiske, psykologiserende og selvransagende side af kunsten. Fra begyndelsen satsede han derimod på den position: At kunst lever i sit eget univers, og for ikke at blande maleri og virkelighed sammen indførte han sine egne sproglige og billedgrammatiske regler. Hvilket giver udslag i en særegen klarhed – så de enkelte strukturer og billedelementer fremstår tydeligt og karakteristisk – oftest stærkt grafisk. Maleri er det at male, og Troels Wörsels penselstrøg har en direkte og ofte lystbetonet appel – man fornemmer penslen er ført af en livsnyders hånd. Målet er et godt malt maleri.

Som beskuer får vi på en enkelt måde at vide, hvordan det sker i Troels Wörsels maleri. Hvad der sker, må vi selv finde ud af.

Troels Wörsel er en “cool” tænkende malere i en “outsider” position. For selv om maleriet i hans ungdom og flere gange siden er erklæret afgået ved døden, valgte han – med udgangspunkt i, hvad der rørte sig i 60’ernes amerikanske kunst – at gøre maleriet til sit projekt. Han slog sig ned i Tyskland og Italien, hvor han udbyggede sin helt egen nutidige tilgang til maleriet.

For sin omfangsrige og overbevisende indsats hædres Troels Wörsel med Thorvaldsen Medaillen.