Eckersberg Medaillen 2013

Billedkunster
Frans Jacobi


Hvad er æstetik, når æstetik udvikles af modstand? ”Modstandens æstetik”… Frans Jacobi, er billedkunstner og Professor for tidsbaseret kunst og performance, ved Bergens Kunstakademi for Kunst og Design, i Norge.

Frans Jacobi undersøger aktivisme, demonstrationer, og ser disse begivenheder, som billeder. Han skaber et billede, af et billede af en protest, en uigennemsigtig protest, imod de dominerende kræfter i samfundet, som det er.

Frans Jacobi skriver: ”Billedet, det sanselige af aktivismen, som et kunstnerisk materiale, og viser, hvordan æstetik, dets ydeevne, form og stil – spiller en afgørende rolle i dannelsen af politisk betydning. Brug af æstetik er ikke begrænset til kunst og kunstnerisk praksis, det er snarere alle former for erfaring funderet i kroppen og de sansemæssige organer”.

Frans Jacobi skaber billeder og ordløs stemning, ud af dramatiske og sociale begiveheder. Og tildeles for sit kunstneriske arbejde Eckersberg Medaljen.