N.L. Høyen Medaljen 2001

Arkitekt
Kjeld Kjeldsen


Siden 1970 har Kjeld Kjeldsen været beskæftiget på Louisiana.
I disse 30 år har museet med mellemrum været ramme om store kultur-, arkitektur- og designudstillinger.

Med baggrund i vidtfavnende og dybtgående sonderinger i feltet, faget og fjerne lande er skabt velbesøgte og meget påskønnede udstillingsbegivenheder.
Formidling af indsigt personligt fortolket, håndgribeligt fremlagt, stilfærdigt med nerve og verve.

Når inspirationen stadig kan ramme besøgende og helheden slår sammen om én.
Når det årelange forberedende indsamlingsarbejde fastholder sit perspektiv.
Når rum, vi talløse gange har besøgt, forvandles til uigenkendelighed, aflokkede nye æstetiske kvaliteter i den til opgaven relevante scenografi.
Når Louisianarevyen og kataloger i sig selv er blevet stedsevarende værdifulde belysninger af udstillingsemner, i ord og billede, skyldes det altovervejende én gennemgående aktørs redaktion og overblik.

Kjeld Kjeldsens kunstneriske signatur, om end skrevet med småt, dog internationalt anset og respekteret, står tydeligt for kenderen på både udstillingskatalog og plakat.

For sit betydningsfulde alsidige og arkitektoniske arbejde med skelsættende udstillinger på Louisiana udmærkes Kjeld Kjeldsen med Høyen Medaljen.