Eckersberg Medaillen 2011

Arkitekt
Poul Ove Jensen


Den ultimative tilføjelse til et landskab er broen.

Lykkes en bro, er den en tydeliggørelse af landskabets iboende skønhed, en tydeliggø-relse, der ville opleves som et tab, hvis den ikke mere fandtes.

Poul Ove Jensen har gennem sit mangeårige arbejde som leder af arkitektfirmaet Dis-sing & Weitlings broafdeling med stor kraft og vedholdenhed tilføjet følsomme danske og internationale landskaber, broer af stor arkitektonisk kraft, og funktionel enkelhed. Hvem af os kan undsige sig den berusende fornemmelse af stolthed og tilstedeværelse i nuet, når vi rejser over Storebælt med 110 kilometer i timen.

Når vi møder Poul Ove Jensens arbejder, står beskueren altid tilbage med fornemmelsen af, at grænsen for det mulige er udfordret til glæde for form, funktion og kunstnerisk formåen. For dette arbejde tildeles Poul Ove Jensen Eckersberg Medaillen