Eckersberg Medaillen 2023

Arkitekterne
Jens Bertelsen og Hans Scheving


At kunne arbejde i restaureringsfagets dybde kræver en nøgtern evne til at føle, registrere og synliggøre historiens nærvær i bygningsværkerne. Og at arbejde med historien har altid været essensen i Bertelsen & Schevings oeuvre. De forudsætter en nærmest arkæologisk viden om bygningernes opståen, tilblivelse og liv. Det er den viden der muliggør, at vi i dag kan erfare fortidige bygningsværker stå præcise og markante i nutiden, ofte fredede bygningsværker, der har krævet en helt særlig følsomhed.

Bertelsen & Scheving har restaureret vigtige bygningsværker i dansk arkitekturhistorie. Det stringente Overformynderiet fra 1937, det humanistiske 4. Maj Kollegium på Frederiksberg fra 1952 og i Hasselager, tæt på Aarhus, den modernistiske tour de force i Glasalstrups domicil fra 1966. Værkerne illustrerer Bertelsen og Schevings evne til at dechifrere hver periodes aftryk og tegn i konstruktion og detalje, og deres insisteren på en tydelig dokumentation i den enkelte restaurering. Tegn, der for os netop synliggør det særligt unikke i bygningsværket.

Med kostskolen ved Vitskøl Kloster viser Bertelsen & Scheving evnen til at forme bygningsværker, der nok er relateret i formsprog og tektonik fra bygningshistorien, men alligevel løsriver sig og skaber et herligt arkitektonisk sprog, der giver stedet nye, smukke, rumlige og funktionelle kvaliteter. Bertelsen & Scheving tilbyder, tæt på Limfjordens karske landskab, en nærmest poetisk kontrast til det gamle klosters massivitet. Et legende projekt med fabulerende bygningsanlæg, der registrerer historien, inspireres af stedet og herigennem skaber det nye, det berigende, fra helhed til detalje. Herligt generøst for fremtiden.

For denne forbilledlige og insisterende indsats i arkitekturen hædres Jens Bertelsen og Hans Scheving med Eckersberg Medaillen.