Eckersberg Medaillen 2009

Billedhugger
Ole Broager


Rotten har hængt sig i halen. Kanariefuglen har tegnet sig selv på voksdugen. Øret ligger i skålen og lytter. Det er til tider barokt.

Det er altid med overskud. Det er Ole Broagers billedverden, som gennem skulpturer, relieffer og træsnit i stor størrelse kommer sin beskuer i møde.

Det er en vital forestillingsevne, der er på spil. Ole Broager bruger billedhuggerens klassiske materialer træ, jern og gips til at skabe en særegen figurativ koloni af tegn og skabninger, som hver har deres plads i hans billedsprog. Til sammen danner de små skæve fortællinger om livet set fra drengeværelset, fra de varme lande, fra folkedybet og med en særligt hip til den menneskelige forfængelighed. Der bliver langet ud og hevet i land. Der er højt humør og en mærkelig grum melankoli tilstede.

Selv om de skulpturelle fortællinger er overskuelige, er de dog aldrig ligetil. Ved hjælp af blandt andet skalaspring, kontur versus krop, det let genkendelige kontra det mindre genkendelige skaber Ole Broager abstraktionsniveauer, som åbner hans figurative billedsprog.

Fortællingen træder i baggrunden, og den mentale tilstand træder frem.
Og den er aldrig entydig. Den er dobbelt, besværlig, modsætningsfyldt, skøn og grum på samme tid. Ligesom livet selv.

For sit originale og personlige arbejde inden for den rumlige kunst hædres Ole Broager med Eckersberg Medaillen.