N.L. Høyen Medaljen 2008

Lektor
Rune Gade


Kunsthistorikeren Rune Gades største fortrin består i en særlig evne til at se og fortolke. To afgørende egenskaber for en kunsthistoriker.

Det der gør Rune Gade til noget særligt, er for det første hans evne til at få øje på, hvad der er væsentligt i et billede, både hvad angår billedets sammensatte helhed og de antydningsvise, spredte detaljer. Med en usædvanlig intellektuel skarphed bearbejder Rune Gade sine observationer.

For det andet er det hans evne til at formidle disse komplekse betragtninger i et præcist og ligefremt sprog, hvor avanceret teori og umiddelbar tænkning smelter sammen i fornem formidling.

Rune Gade har fra begyndelsen været optaget af fotografiet. Især den omfattende indflydelse, fotografiet har haft ikke bare på kunsten, men på kulturen i det hele taget. Fotografiet og spørgsmålet om repræsentation er et omdrejningspunkt i det meste af Rune Gades produktion af bøger og tekster, og dette arbejde placerer ham som en af de fremmeste forskere og formidlere af det fotografiske medium

Fra fotografiet har Rune Gade med indsigt bevæget sig ind i en insisterende afsøgning af områder, der handler om kønsrepræsentation og performativitet – og samtidskunstens rolle i det hele taget. Alle områder, hvor Rune Gades formidling har markeret en enestående og betydningsfuld position.

For sit højt kvalificerede arbejde med at formidle fotografiet og samtidskunsten tildeles Rune Gade N.L. Høyen Medaljen.