Eckersberg Medaillen 2003

Arkitekterne
Nille Juul-Sørensen og Erik Sørensen


København har fået en metro, der beundres for sit gennemførte koncept og design. Mere end et årti har det taget, og mange personer har været involveret fra valg af system og frem til den helt naturlige og elegante position, som vi allerede føler metroen har i byen.

Det virker overbevisende, at design og arkitektur har kunnet slå så stærkt igennem i alle metroanlæggets led.

De dybtliggende stationer er gennemført med en ambition om, at et sådant sted for flygtig passage må være af en helt særlig rumlig beskaffenhed.

Med et funktionelt og minimalistisk design som udgangspunkt har arkitekterne udformet stationerne i en lys og dagslysende rumlighed og stoflighed, hvor enkle funktionsmønstre og klar aflæselighed sikrer, at man fornemmer, hvad der er oppe og nede, og derudover føler sig ophøjet som bruger af metroen.

For arbejdet med de dybe stationer udmærkes arkitekterne Nille Juul-Sørensen og Erik Sørensen hver med sin Eckersberg Medaille.