Thorvald Bindesbøll Medaljen 2014

Arkitekt og designer
Bo Linnemann


I Danmark har vi gennem 100 år oplevet en håndfuld markante skriftdesignere – fra Bindesbøll og Engelhardt over Biilmann Petersen og Achton Friis – alle arkitekter, som har designet skrifter til brug i det offentlige rum – på skilte, inskriptioner, emballager og plakater.

Arkitekten og designeren Bo Linnemann føjer sig naturligt til denne kongerække af danske skriftdesignere. Uddannet på Akademiets Arkitektskole under professor Naur Klint, har han præget den faglige og kvalitative udvikling af ny typografi i den danske tradition, både som selvstændig formgiver og som professor og mentor for yngre generationer.

Bo Linnemanns skrifter sættes altid i gang af en given identitetsopgave, som definerer grundlaget for det kunstneriske udtryk, men skabelsesprocessen er dybt personlig.

Særligt kendt herhjemme er hans markante skrift, Via, udviklet i 1998 for DSB og benyttet siden på alle deres skilte og kommunikation, samt hans store skriftfamilie for Danske Bank. Bo Linnemann har tegnet skrifter til Billund Lufthavn, til Danmarks Apotekerforening – inspireret af de gamle apotekerkrukkers påmalede navne – til Herning Kunstmuseum, Heart og til Carlsberg og Carlsberg Fonden.

I dag arbejder Bo Linnemann over hele verden, og ikke mindst i Asien, hvor det er en særlig udfordring at få skrifter tegnet til det latinske alfabet til at harmonere med asiatiske skrifttegn.

For den høje kunstneriske kvalitet i hans meget gennemarbejdede løsninger, for hans seriøse faglighed og for hans internationale markering af dansk skriftdesigns betydning hædres Bo Linnemann med Thorvald Bindesbøll Medaljen