Eckersberg Medaillen 2003

Billedkunstner
Eva Koch


Eva Koch er optaget af at markere overgange og animere til en forestilling om, hvad der befinder sig på den anden side – eller under jorden som i Sculpture 1989, hvor en enorm gummistav gennemborer rummet på Sophienholm. Eller på heden udenfor Esbjerg, hvor Eva Koch i samarbejde med landskabsarkitekten Steen Høyer har skabt en kugletop af jord, som er 30 meter høj og 280 meter i diameter.

I Eva Kochs videokunst bliver kugletoppen, der markerer et punkt, til det centralperspektiviske forsvindingspunkt – mens man farer af sted gennem tunnelen eller kører ud ad vejene. Der er intet bestemmelsessted, kun en uafbrudt bevægelse. Transportbånd, rulletrapper med mennesker, der flyttes og bevæges fra ét ukendt sted til et andet.

I videoen Nomad er det mennesker, der går på en skillelinje, mens havet faretruende skyller ind over den smalle dæmning.

I det komplekse, interaktive Villar projekt er det betragteren, der ved at bevæge sig fra punkt til punkt foretager valget af rejsens bevægelse.

Arbejdet med rum og skildringen af en rumopfattelse, hvor ideen om ikke-synlige rum tilegnes en væsentlig rolle i aflæsningen af værket, og hvor bevægelse bliver den kraft, der flytter mennesker og danner selve det betydningsrum, hvori rejsen foregår.

For dette arbejde udmærkes Eva Koch med Eckersberg Medaillen.