N.L. Høyen Medaljen 2008

Arkitekt
Steen Estvad Petersen


Arkitekt Steen Estvad Petersen er kendt og anerkendt som formidler og forfatter til en lang række bøger om arkitektur. I sine bøger kredser Steen Estvad Petersen om de store linjer i arkitekturen. De linjer, hvor ideerne står klart, kompetent foldes ud og holdes fast i både anlæg og detaljer. Steen Estvad Petersens interesse er bredt favnende – mellem historiske tidsaldre og geografisk spredt, mellem både jyske herregårdsanlæg, norditalienske Palladio-villaer og islamiske haver. Han er den type forfatter, der opbygger det skrevne igennem grundige studier og mange rejser.

I den seneste bog “Arkitektur uden grænser” har han sat sig for at studere, hvordan de arkitektoniske ideer synes at vandre frem og tilbage over landegrænserne med spor, der kan følges før såvel som nu.
Det er et emne, der på mange måder synes at sammenfatte hele bredden i hans omfattende bogproduktion. Et er: Hvor kommer ideerne fra, hvem fik dem, og hvad førte dem over store afstande hen til os?

Steen Estvad Petersen har sat sig for at spore denne ideernes vandring med et arbejde, der føres vidt omkring i verden og i historien.

For sin fine bogproduktion udmærkes Steen Estvad Petersen med N.L. Høyen Medaljen.