N.L. Høyen Medaljen 1999

Kunsthistoriker
Henrik Bramsen


For i et langt og aktivt arbejdsliv stadigt at have formidlet sin store kunsthistoriske indsigt – skrevet på det smukkeste dansk.
I bøger, tidsskrift, katalog og avis.
En inspirerende indsats af imponerende omfang – og med sin egen litterære værdi.
Om malere, Mariner og om Det Danske Landskab.
Om den enkelte kunstner, og om kunst i hele epoker,
Om værker fra Renæssance, Rokoko og Vor egen tid.
Om foto, tegning og arkitektur.

For forskning og fortolkning med vid og forståelse – set og forklaret, til glæde og gavn for både læg og lærd – udmærkes Henrik Bramsen med N.L. Høyen Medaljen.