N.L. Høyen Medaljen 2018

Arkitekt og journalist
Jan Haugaard


Jan Haugaards betydning for formidling af kunst og arkitektur er stor og dog ukendt for mange.
Jan Haugaard har kun undtagelsesvist selv optrådt på skærmen; hans arbejde har for det meste været bag kulissen. Først som kulturredaktør og siden som idémand og producer har Jan Haugaard manifesteret sig med et nysgerrigt, æstetisk blik i en lang række kultur-, teknik-, videns- og arkitekturprogrammer på DR.

Før hans programserie Arkitektens hjem på DR K, var fortællingen om arkitektur i dansk TV akademisk og utilgængelig for mange mennesker. Forståelsen for arkitektonisk kvalitet har altid skullet balancere mellem den elitære kunst og den populære forståelse for arkitektur som en bundet kunstart. Programmerne om arkitektens hjem på DR K var noget nyt, og i mange kredse blev det opfattet som lidt suspekt at lukke publikum ind i ens eget tegnede hjem.
Udsendelserne åbnede imidlertid op for en ny måde at se på arkitektonisk kvalitet. Her blev den personlige, individuelle livsstil blandet med en dybere fortælling om arkitekturens væsen, og arkitekternes øvrige værker blev præsenteret let forståeligt. Disse udsendelser har betydet meget for arkitekturen. Spørgsmål om de valg, der træffes og hvorfor, blev interessant stof for et bredere publikum og siden er arkitekturen kommet på dagsordenen.
Det er blevet til mange udsendelser fra Jans side og alle med et skarpt øje for menneskets måde at leve og forholde sig til sine rumlige omgivelser på.
For dette livsværk i formidling af kunst og arkitektur tildeles arkitekt Jan Haugaard N.L. Høyen Medaljen.

Værker vist i forbindelse med modtagelsen