Thorvald Bindesbøll Medaljen 2015

Arkitekt Poul Christiansen og
Industriel designer Boris Berlin
– Komplot Design


Arkitekten Poul Christiansen og industriel designer Boris Berlin har sammen etableret og drevet virksomheden Komplot Design siden 1987. Herudover har de designet møbler samt industriel og grafisk design af høj kunstnerisk kvalitet – både alene, sammen og i nye konstellationer.

Komplot Design har som møbeldesignere præget ikke alene den danske møbeludvikling, men også den internationale designverden, bl.a. ved altid at arbejde med den nyeste teknologiske udvikling.

Både gennem deres materialevalg og deres innovative og udtryksfulde minimalistiske udtryk har de skabt en lang række eksempler på nytænkning, bæredygtighed og møbler til nye sociale sammenhænge. Resultaterne er gennem årene løbende videreudviklet og har manifesteret sig i kunstnerisk sammenhængende møbelserier og deciderede nye møbeltyper.

Boris Berlin og Poul Christiansen hædres med Bindesbøll Medaljen for i deres samarbejde i Komplot Design at have skabt en lang række eksperimenterende og markante, ofte stilskabende nye eksempler på fremragende møbler – specielt stole – som har nytænkt og videreudviklet begrebet dansk møbeldesign på et højt kunstnerisk niveau og med stor international udbredelse.