Ændring af Planloven

Åbent brev til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen vedr. ændring af planloven.

Kære Troels Lund Poulsen,

Det er med glæde, at Akademiraadet – som er Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål -konstaterer, at du heller ikke er interesseret i store vandlande i vandkanten eller gigantiske varehuse i landsbyerne afledt af regeringens ambition om at ændre planloven. 

Grunden til at vi henvender os er, at det måske alligevel er, hvad vi får. Ikke i morgen eller om fire år, men om 15 eller 20 år, for det er det perspektiv, vi må have, når vi taler planlægning. Det viser al erfaring fra andre lande med en mere åben og lokalt fortolkende planlov.

Vi stiller os derfor stærkt kritiske overfor en lempelse af planloven med baggrund i enøjet fokus på hurtig vækst, hvor lokale, kortsigtede hensyn vinder over langsigtet og helhedsorienteret udvikling til gavn for det fælles Danmark. 

Danmarks relativt ubrudte kystlinje er i dag hovedattraktionen for danske og udenlandske turister, og det er en del af den særlige fortælling om vores nation. Se bare på Vadehavet og Stevns Klint, der er på UNESCOs verdensarvsliste.

Overlader vi stillingtagen til bebyggelse langs kysterne til snævre lokale interesser, så mister vi helhedsperspektivet og muligheden for at pleje et vigtigt fælles fundament.

Landskabet, naturen og den arkitektoniske kvalitet langs kysterne har vi i fællesskab værnet om i mange år – netop fordi det er en del af vores nationale identitet; det som har umistelig værdi. 

Akademiraadet forudser, at ændringer i planloven, der tillader bebyggelse i sårbare naturområder, vil ske uden øje for kvalitet og respekt for landskabet, hvis ikke planloven stiller helt overordnede krav om dette. Det kan vise sig dyrt at tænke kortsigtet. 

Ikke desto mindre er vi, lige som ministeren, stærkt optaget af udviklingen af et samlet Danmark – inklusive de mange områder langs kysterne, som er præget af fraflytninger og mangel på arbejdspladser. Det kalder på en stærk udviklingsstrategi.

Akademiraadet opfordrer derfor ministeren til at arbejde langt mere indgående med kvalitetsplaner, oprydning og forskønnelse i landets mange små kystnære bymiljøer til glæde for både turister og beboere. Det kan ministeren iværksætte helt uden at bekymre sig om planloven og med meget større mulighed for succes. Både på den korte og på den lange bane.

Vi tillader os at sende dette brev åbent, og på den måde give stemme til en høj faglig ekspertise i landskabs- og bygningsarkitektur, som en uomgængelig røst, hvis der skal ske velovervejede ændringer i den planlov, der har eksisteret siden 1937.

Akademiraadet stiller sig derfor til rådighed for dialog og ser frem til, at arkitekt- og landskabsfaglige overvejelser indgår i en ændring af planloven, så det ikke kun sker på et oplyst grundlag, men også bidrager til vækst i bredeste forstand – også på den lange bane.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET