Akademiraadet får ny rådsleder og tre nye rådsmedlemmer

Den 1. april 2024 tiltræder billedkunstner Peter Holst Henckel som Akademiraadets leder og præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Han har de sidste 3 år haft rollen som rådets viceleder, og afløser nu arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup.

Et helt nyt navn i Akademiraadets regi er valgt til vicerådsleder, arkitekt Camilla van Deurs.
Billedkunstner Nanna Gro Henningsen og arkitekt Lars Juel Thiis er genvalgt som ledere af hhv. billedkunst- og arkitekturfaggruppen.

Endvidere er arkitekt Anne Romme og billedkunstner Hannibal Andersen valgt ind i Akademiraadet.

Akademiraadet er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur, og står til rådighed for kommunerne og regionerne.

Det er Akademiraadets vision at gøre Danmark skønnere i ordets bredeste forstand. Akademiraadet er derfor særligt optaget af at synliggøre billedkunstens og arkitekturens betydning, og præge debatten om den kunstneriske udvikling i landet med fagligt funderede spørgsmål og anbefalinger.

Akademiraadet består af 12 medlemmer: 6 billedkunstnere og 6 arkitekter, der er demokratisk valgt af og blandt Akademiets medlemmer for 2 år ad gangen. 

Akademiraadets medlemmer per 1. april 2024:

Billedkunstnere
Anders Bonnesen
Hannibal Andersen
Nanna Gro Henningsen
Karin Lind
Peter Holst Henckel
Søren Hüttel

Arkitekter

Anne Romme
Camilla van Deurs
Frans Drewniak
Gitte Juul
Jan Søndergaard
Lars Juel Thiis