Akademiraadet fraråder lempelser ved kysterne

Åbent brev til Pressen

Akademiraadet – som er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål – fraråder lempelser af lovgivning for byggeri langs de danske kyster. Gennemføres regeringens lempelser alligevel har Akademiraadet flere gode råd til kommunerne.

Kystlinjen kender ikke til kommunegrænser, og Danmarks relativt ubrudte kystlinje er i dag hovedattraktionen for danske og udenlandske turister, den er en del af den særlige fortælling om vores nation.

Hvis regeringens vækstplan vedtages i den nuværende form, har vi følgende råd til kommunerne:

Forskøn de uskønne kystbyer, styrk fortællingen, byg hvor der allerede er bygget og inddrag fagligt højt kvalificerede personer i planlægningen og udformningen.

Vi skal SIKRE de fredede områder tæt på kystbyerne, for at fremme det smukke og klare naboskab mellem natur og bebyggelse, som er det turister og beboere søger – og hindre tilfældig spredning af bebyggelse. Ellers risikerer vi at sløre det, som er selve attraktionen.

Tænk langsigtet og i helheder. Så vil det Danmark, vi efterlader til kommende generationer, forblive en nation af levende kulturmiljøer og umistelig landskabelig skønhed.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET