Akademiraadet vil styrke de unges stemmer

Med Udvalg for Nye Perspektiver retter Akademiraadet fokus mod de store udfordringer, vi har i Danmark og i verdenssamfundet. Med etableringen af udvalget igangsætter rådet samtidig en målrettet indsats for, at yngre arkitekter og billedkunstnere får en styrket stemme i samfundet, i de faglige miljøer og i Akademiets arbejde.

Akademiraadet tror på, at de kunstarter, rådet repræsenterer, har et afgørende bidrag til de omstillinger, samfundet skal håndtere, herunder blandt andet den globale opvarmning, biodiversitetskrisen, de demografiske udfordringer og stigende social ulighed.

Billedkunstnere og arkitekter er uddannet til at kunne forestille sig noget, der endnu ikke findes, og det er præcis den kompetence, samfundet og verden kalder på netop nu. Hvis vi ser omkring, mangler der overalt gode svar på afgørende problemstillinger – der mangler ideer og forestillingskraft og evne til at gribe de nye fortællinger, der opstår ud af den virkelighed, vi står overfor i dag.

Forandringen er nødvendig, og billedkunsten og arkitekturen kan bidrage til konkrete bedre løsninger på samfundets udfordringer. I Akademiraadet anskues forandringen som en mulighed, ikke en begrænsning, og rådet arbejder hårdt for at komme med forslag, rådgivning og svar på alle de spørgsmål, der presser sig på i staten såvel som i kommunerne. Det er en kæmpe opgave.

Nogle kan måske tænke, at det er uoverskueligt og en for omfattende opgave. Man føler ikke, at man kan ændre på den store maskine, som samfundet er. Men det kan vi, og det skal vi. Der er ikke andre muligheder. Her er de yngre generationers stemme fuldstændig central for den fremadrettede bevægelse, og med Udvalg for Nye Perspektiver ønsker rådet netop at styrke de yngre generationers stemme i arbejdet for en mere bæredygtig fremtid.

En anden god grund til at skabe et udvalg for nye perspektiver er, at rådet ønsker at genskabe fællesskabet mellem billedkunst og arkitektur, så billedkunsten kan inddrages tidligere i udviklingsprocesser på alle skalatrin. Det arbejdes der for i selve rådet, men den fælles samtale på tværs af kunstarterne bør styrkes bredere blandt de yngre billedkunstnere og arkitekter.

Arkitekter og billedkunstnere studerede engang sammen side om side på Charlottenborg, og de kendte hinanden. Det fællesskab findes ikke længere på samme måde. Men det er netop det fællesskab, der kan bidrage til de nye perspektiver, den kunstnerisk innovation og en styrket forestillingskraft, som verden kalder på. Der er brug for fællesskabet, og samfundet har brug for de perspektiver, yngre generationer af billedkunstnere og arkitekter repræsenterer. Derfor har vi brug for Udvalg for Nye Perspektiver!

I udvalget sidder:
Justine Bell – arkitekt
Paola Paleari – billedkunstner
Rikke Rohr – arkitekt
Anna Weber Henriksen – billedkunstner
Asal Mohtashami – arkitekt
Martin Brandt Hansen – billedkunstner
Magnus Maarbjerg – arkitekt
Kevin Malcolm – billedkunstner
Mahamed Abdi – arkitekt
Maj Horn – billedkunstner
Markus von Platen – billedkunstner
Oskar Holst Kurtzweil – arkitekt

Akademiraadets Udvalg for Nye Perspektiver (ikke til stede: billedkunstner Martin Brandt Hansen)