Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Akademiraadet har læst regeringens forslag til ændring af lov om de videregående uddannelser.

Akademiraadet har haft fokus på konsekvenserne for Kunstakademiets Billedkunstskoler, da det er rådets faglige fokus i denne kontekst.

Akademiraadet finder det positivt, at forskning bliver en mulighed, fremfor en pligt. Det giver Kunstakademiets Billedkunstskoler mulighed for at skabe en fælles retning i den faglige udvikling af institutionen gennem en styrkelse af kernefagligheden.

I forlængelse heraf foreslår Akademiraadet, at der i loven eller i bemærkningerne til loven, rejses mulighed for at udøve pædagogisk udviklingsvirksomhed (PUV) tilsvarende den på konservatorierne. Dels vil f.eks. en kunstpædagogisk overbygning på en billedkunstnerisk grunduddannelse kunne skabe alternative beskæftigelsesmuligheder for billedkunstnere, og dels vil udviklingen af den praksisbaserede billedkunstneriske pædagogik kunne bidrage til at løfte interessen for og kvaliteten af undervisningen på billedskoler, folkeskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser i Danmark.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET