Akademiraadets leder og arkitekt MAA Merete Ahnfeldt-Mollerup fylder 60 år

Fremadskuende, kritisk, konstruktiv, skarp pen, dristig debattør – en stemme i den danske arkitekturdebat, der ikke er til at komme udenom.

Sådan lød ordene, da Merete Ahnfeldt-Mollerup i 2008 blev hædret med Akademiets N.L. Høyen Medalje. Stemmen er hverken blevet mindre skarp, mindre dristig eller mindre hyppigt brugt siden Merete i foråret 2021 blev valgt som leder af Akademiraadet.

I sin tid som Akademiraadets leder og præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster har Merete, sammen med den øvrige ledelse, stået i spidsen for at gennemføre en strategisk udviklingsproces, der har et skærpet blik på kunstens betydning for samfundet og et mål om at genetablere dialogen mellem kunst og politik for at styrke billedkunsten og arkitekturens stemme i vigtige samfundsmæssige udfordringer.

Samspillet mellem arkitekturen og billedkunsten er et tema, der er gennemgående i Meretes professionelle virke. Hun er uddannet arkitekt og Ph.d. fra Kunstakademiets Arkitektskole og har arbejdet som praktiserende arkitekt inden for transformation, scenografi og udstillingsdesign.

Sideløbende med sit udøvende virke, har Merete dedikeret sig til forskning i arkitekturhistorien, med særlig interesse for den kunstneriske metodes placering i dette felt. Det er gennem årene blevet til et rigt bagkatalog af bøger, artikler og publikationer, der cementerer Meretes eksperimenterende tilgang og skarpe blik for arkitektfagets paradokser.

I kraft af sit forskningsarbejde har Merete været gæsteforsker ved Columbia University samt gæstekritiker/censor og forelæser på Metropolitan University i London, Cornell University i New York, Technische Universität i Berlin og Lunds Universitet. Herhjemme var hun i en årrække lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole og formand for Kulturministeriets kanonudvalg for design og kunsthåndværk. I dag underviser hun som ekstern lektor på Danmarks Tekniske Universitet i arkitekturhistorie og komponentdesign.

Akademiraadet ønsker Merete et stort tillykke med de 60 år den 11. september.

Foto: Frida Gregersen