Ane Cortzen

Arkitekt
Stiller op til Akademiet


Vi lever i en tid, hvor arkitekturen er under pres som aldrig før. Der bliver næsten udelukkende bygget på markedets præmisser, med stor faglig armod og mangel på skønhed til følge.

Jeg har gennem programmer på Danmarks Radio, klummer i aviserne og bogudgivelser, prøvet at råbe op – men jeg synes det er en noget ensom kamp.

Jeg vil gerne vælges ind i Akademiet, så jeg sammen med de øvrige medlemmer, kan skubbe på de politiske beslutningsprocesser samt deltage i den offentlige debat med noget mere gravitas.