Anna Mette Exner

Arkitekt

30 års erfaring som ledende arkitekt på tegnestuer i Aarhus. Har gennem årene haft en lang række tillidshverv.

Praktiserer i dag med speciale i kulturarv, som udviklingskonsulent for by- og landsbykirker, akademirådscensor på statens arkitekt- og designskoler, dommer i arkitektkonkurrencer, skribent, debattør og foredragsholder mm.

Driver egen tegnestue og samarbejder bredt og tværfagligt med små såvel som store virksomheder, organisationer, fonde, foreninger og privatpersoner.

Har modtaget Det Kongelige Akademis N.L. Høyen Medaljen 2022, Nykredits Fonds Motivationspris 2020 og Statens Kunstfonds Dristighedspris 2020. Medlem af Kunstnersamfundet.

Ekspertise og arbejdsområder

Forskningsrelaterede projekter, udviklingsprojekter og filantropi relateret til arkitekturens betydning.
Restaurering om ombygning af fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.
Renovering og transformation af efterkrigstidens, industrialiseringens og velfærdssamfundets kulturarv.
Nybygning og udvikling af Folkekirkens bygningsmæssige potentialer, i byen såvel som på landet.


Andre aktiviteter

Jurymedlem for Bygningskomponentprisen, Velux og Villum Fonden, 2023
Medlem af ekspertgruppe for ny National Arkitekturpolitik, udpeget af kulturministeren, 2022-
Medlem af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, 2022-2025
Medlem af Kulturmiljørådet, Århus Kommune, udpeget af Foreningen for Bykultur i Aarhus, 2020-
Formand for foreningen Kollektivbyen, Revitalisering af Gellerup Kulturcenter, Aarhus, 2018-