Anna Weber Henriksen

Billedkunstner

Udøvende billedkunstner, uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2018.

Anna laver samskabende værker med afsæt i det danske landskab. Hun skaber både udstillinger og kunstneriske oplevelser ude i det åbne land.

Sideløbende med hendes praksis iværksatte kunstneren i 2009 Spirefestival på Tuse Næs, med ambitionen om at skabe et tværæstetisk samlingspunkt på landet. Denne selvgroede, non-profit festival har idag udviklet sig til projektet Fællesmark, som hun er en af bygherrene af. Fællesmark bliver et bofællesskab med 27 grunde, fælles værksteder, studios og offentlige naturområder.

Hun har derudover deltaget i Grib Engagementet v. Statens Kunstfond, i projektet Børnekulturstafetten. Et to årigt projekt, der arbejdede målrettet med at skabe bedre adgang til kunst og kultur for de 1-5 årige børn i Holbæk Kommunes opland.

Ekspertise og arbejdsområder

Landskabsbilleder og samskabende processer
Kunstnerdrevne platforme
Tværæstetiske samarbejder
Rural planlægning og lokal forankring


Andre aktiviteter

Næstforperson i Foreningen Fællesmark (2020 – )
Indehaver af Studio Anna Weber Henriksen (2019 – )
Stifter og arrangør af Spirefestival (2009 – )