Arkitekturen som en del af den almene dannelse

Dansk Arkitektur Center har med en ny permanent udstilling af dansk arkitekturs historie kontekstualiseret sammenhængen mellem velfærdsstatens udvikling og hvordan det byggede miljø understøtter fx uddannelse, sundhed, mobilitet og social sammenhængskraft bredt i samfundet.

Akademiraadet ser med stor bekymring på Frigast-udvalgets forslag om at annullere støtten til Dansk Arkitektur Center, som Akademiraadet anser som en central formidler af arkitekturens betydning, ikke mindst til børn og unge som en del af den brede almene dannelse.

Denne væsentlige opgave varetages ikke på tilsvarende vis af andre institutioner i samfundet, og er nødvendig for den demokratiske dannelse af fremtidens borgere for at kunne deltage i en offentlig dialog om landets og byernes udvikling.

Akademiraadet vil på den baggrund opfordre regeringen og folketingets øvrige partier til at afvise forslaget.

Akademiraadet stiller sig gerne til rådighed for yderligere dialog.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET