Asal Mohtashami

Arkitekt

Uddannet arkitekt MAA fra kandidatprogrammet ‘Urbanism and Societal Change’ fra Det Kongelige Akademi i 2017. 

Asal har erfaring fra forskellige tegnestuer indtil stiftelsen af AIMING SPACES, en arkitektonisk praksis med fokus på social bæredygtighed og inddragelsesprocesser, i 2020. Et af tegnestuens kerneområder er intersektionel feminisme i arkitektur og byplanlægning, hvor inkluderende brugerinvolvering og tværfagligt samarbejde er essentielt for at skabe ejerskab.

Asal er bestyrelsesmedlem i foreningen Building Diversity, som har til formål at fremme diversitet og ligestilling i arkitektfaget og det byggede miljø.

Foto: Victor Dupont

Ekspertise og arbejdsområder

Social bæredygtighed
Proces og samskabelse
Intersektionel feministisk arkitektur og byplanlægning
Brugerinddragelse og -involvering


Andre aktiviteter

Bestyrelsesmedlem i Building Diversity 2022-
Medlem i Placemaking Denmark 2023-
Del af netværket Traveling Architecture Network 2022-
Suppleant i Byens Netværk 2022-