Bevar Poul Gernes’ udsmykning – Rådhuset i Horsens

Akademiraadet er blevet gjort opmærksom på, at byrådet påtænker at rive rådshuset, som er udsmykket af Poul Gernes, ned.

Såfremt planerne føres ud i livet, vil Akademiraadet på det kraftigste opfordre byrådet til at bevare så meget som muligt af Poul Gernes’ udsmykning og inkorporere den i anden bebyggelse.

Poul Gernes er en af det tyvende århundredes betydeligste danske kunstnere, og udsmykningen af Horsens Rådhus er et af hovedværkerne i Gernes’ samlede produktion. En produktion der desværre inden for det sidste årti forsvinder overalt i landet pga. nedrivning, ombygning, overmaling mv.

Byrådssalen har en enestående skulptur bestående af otte fjerlignende blade, der når fra gulv til loft i pastelagtige farver, som man ser det i Gernes’ udsmykning i forhallen. De vejrer højt hen hen over salen og indtager rummet på kraftfuld vis.

 Bryllupssalen er en af landets smukkeste, dekoreret med et orgie af blomsterbuketter og kranse på alle vægge, oplyst af en overdådig lysekrone af en helt speciel unik konstruktion med hundrede små lyskilder. Rummet er et typisk og vigtigt Gernes værk.

Overalt i rådhuset bliver man i gangarealerne fulgt af dekorative farvebånd i mavehøjde med ornamenter og blomster. Det er mesterlige farvesammensætninger, og samlet set er Gernes udsmykning af Horsens Rådhus en af hans bedste udsmykninger.

Akademiraadet har forståelse for udfordringerne med hensyn til bygningsintegreret kunst, når bygninger skifter anvendelse eller rives helt ned, men udsmykkede vægge kan f.eks. skæres ud og flyttes. Rådet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at der evt. kan hentes råd og vejledning hos Slots-og Kulturstyrelsen, og hvis en nedrivning af bygningen bliver aktuel, skal der lægges en bevaringsplan. Vi kan på ingen måde forestille os, at man destruerer Gernes’ værk, og rådet stiller sig gerne til rådighed for yderligere dialog eller rådgivning.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET