Bevar Statens Værksteder for Kunst i København

Akademiraadet råder kulturministeren til at fastholde Statens Værksteder for Kunst i København.

Statens Værksteder for Kunst – Gl. Dok Pakhus i København – er et unikt og fantastisk sted for kunstnere, arkitekter og designere – med værkstedsfaciliteter af høj kvalitet og med enestående mulighed for at skabe meget store og krævende værker.

København er rig på inspirerende og kunstneriske aktiviteter, såvel nationale som internationale. Hovedparten af landets kunstudstillinger, gallerier og kunstnere befinder sig i hovedstaden, og for de fleste kunstnere er den omgivende kunstneriske inspiration og puls væsentlig i skabelsesprocessen.

En kunstners omgivelser, arbejdsbetingelser, kreative muligheder og inspirationskilder er afgørende for at kunne skabe værker af højeste kvalitet til glæde for vores samtid og eftertid.

Mange kunstnere, bosiddende uden for København, vil gerne hente inspiration og opbygge netværk i København. Kunstnere har til alle tider søgt inspiration i hovedstæder. Thorvaldsen, Eckersberg og mange andre kunstnere tog til Paris og Rom, de rejste ud og omsatte inspirationen til den kunst, som stadig i dag er efterspurgt af nationale og internationale museer og udstillingssteder.

Den danske stat har etableret residencies i New York, Paris, Berlin og Beijing for at udfordre den enkelte deltager professionelt, styrke dennes internationale netværk og udbrede kendskabet til dansk samtidskunst, arkitektur og design i udlandet.  

Danmark har gennem de seneste årtier oparbejdet et internationalt ry med hensyn til kunstnerisk innovation inden for arkitektur, design og kunst. København opfattes som en kunstnerisk vigtig og kreativ by, som den internationale kunstscene taler om – i New York, Berlin og Milano er København en by, det internationale kunstmiljø holder øje med. Det er en tendens, som gerne skulle udvikles og ikke afvikles.

Så hvis værkstederne af den ene eller anden grund ikke kan forblive i Gl. Dok Pakhus, kunne de eventuelt tænkes ind i fremtidsplanerne for Papirøen på Holmen, hvor der allerede er større visioner om at skabe et kunstnerisk og kulturelt knudepunkt med udstillingssteder, kunsthaller mm. De nuværende tilknyttede lejligheder og det velfungerende værksted Turboladen, hvor bl.a. de fleste danske bidrag til Venedig biennalen bliver skabt, kunne så bevares.

Vi frygter, at en adskillelse af værksteder og metropol vil betyde en forringelse af det kunstneriske niveau inden for design, arkitektur og billedkunst i Danmark.

Akademiraadet stiller sig derfor meget gerne til rådighed for en uddybning og en dialog om Statens Værksteders placering herunder, hvordan vi sikrer kunst, arkitektur og design af højeste kvalitet nationalt og internationalt.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET