Bevar Tåsinge Flyveplads

Akademiraadet er blevet bekendt med, at Svendborg Kommune har planer om en sparerunde, der bl.a. kan føre til lukning af Tåsinge Flyveplads.

Akademiraadet betragter Tåsinge Flyveplads som et kulturmiljø; en lukning vil derfor i vores øjne, være beklagelig og et kulturelt tab for området og for Danmark.

Landskabet fortæller historien om vores kultur, visioner, perspektiver og prioriteringer gennem tiden. Akademiraadet ønsker, at vi som samfund både tænker fremad og naturligvis løser aktuelle udfordringer bedst muligt. Men til tider er der behov for et blik bagud og for at revurdere betydningen af de kulturspor, samfundet allerede har sat og som bidrager til den samlede mosaik af værdier.

Det bliver stadig mere sjældent at finde frirum i landskaberne. Hver mulighed, hver åbning imellem alt det almindelige er en ressource, en chance for det usædvanlige – og måske er Tåsinge Flyveplads et kommende aktiv for mere, end vi lige nu kan forestille os.  I hvert fald en mulig forbindelse til luftrummet, der sandsynligvis i fremtiden vil blive en væsentlig transportkorridor, mens vejinfrastrukturen til stadighed får sværere og sværere ved at opfylde behovet for transport.

At flyve selv er måske den aktivitet et menneske kan udføre, hvor vi i højeste grad viser, at vi er forskellige fra de andre dyr. Vi gør noget, som vi ikke er konstrueret til. Flyvning er innovation og den poetiske drivkraft bag innovation. Et symbol på frihed og muligheden for at binde mennesker sammen i verden på tværs af afstande.

For at tænke nyt skal vi have plads til vore ideer, højt til loftet og perspektiv. Når vi hæver os op, får vi perspektiv på egen tilværelse og geografisk område. Når vi flyver i små eller ultralette fly, er det en æstetisk og fysisk oplevelse, der skærper alle sanser. Pludselig ser vi udviklingen af vores område, vi ser vores potentialer og aktiver.

Flyvepladsen er Svendborg Kommunes borgeres adgang til lufthavet. Det er her, drømmene kan få vinger, rigtige vinger. Det er børnenes mulighed for at cykle ud til stakittet og se de små fly lette og lande. Det er drømme og inspiration. En mulighed for at sanse området fra luften. Det er turisters mulighed for at komme flyvende eller tage en tur op i lufthavet og se det smukke område. Det er erhvervsfolks hurtige adgang til de store byer inden for en 1000 km radius.

Hvad enten man benytter sig af muligheden eller ej, er der psykologisk værdi i at vide, at man hurtigt kan nå et møde i regionen. Flyvepladsen er med til, at gøre Svendborg Kommune central i Nordeuropa og det sydlige Skandinavien. Akademiraadet vil anbefale, at man revitaliserer flyvepladsen, fx i forhold til undervisning eller anden innovationssammenhæng. Derfor vil Akademiraadet anbefale, at Svendborg Kommune bevarer Tåsinge Flyveplads.

Venlig hilsen

AKADEMIRAADET